Charakteristika spoločnosti

Evanjelické gymnázium ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy Martin