Učiteľ/ka MŠ

Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona Bratislava-Petržalka

Miesto práce
Tupolevova 20, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-01-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Učiteľ/ka MŠ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
61

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel

Vzdelanie
Predpoklady na výkon pozície učiteľa školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie požiadavky
A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

Kvalifikačné predpoklady požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - príloha č. 1 – Časť I. Učiteľ materskej školy

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pre prácu),
- ovládanie štátneho jazyka
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
- usporiadaný rodinný život
- znalosť cudzieho jazyka vítaná
- znalosť práce s PC ( MS Office, Internet)

ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:

1. doklady o vzdelaní,
2. výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace),
3. profesijný životopis,
4. preukázanie zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie učiteľa materskej školy - potvrdenie (podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých prepisov),
5. stanovisko zborového farára,
6. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zasielajte na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Kontaktná osoba: Ing. Roman Žilinčík, [email protected], 0907213000

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Tupolevova 20
85101 Bratislava-Petržalka
ID: 3553106   Dátum zverejnenia: 4.12.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.