Charakteristika spoločnosti

Prosperujúca ekonomicko-obchodná spoločnosť, ktorá stabilne pôsobí na trhu už niekoľko rokov v rámci rôznych slovenských miest a spolupracuje s viacerými obchodnými partnermi, jedným z mnohých je i OVB Allfinanz Slovensko a.s.
Rastúci dopyt po službách našej spoločnosti sme zaznamenali v roku 2021.