Charakteristika spoločnosti

Predaj a sitie zaclon a zavesov.