Zmenový technik kompresorovej stanice

eustream, a.s.

Miesto práce
Ivanka pri Nitre
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac+variabilná zložka mzdy

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zodpovedá za:

- Spoľahlivú, bezpečnú a efektívnu prevádzku hlavnej a pomocnej technológie KS v súlade s platnými internými a prevádzkovými predpismi.

- Vedenie predpísanej evidencie technologických zariadení KS.

- Kontrolu technologického zariadenia v predpísanej lehote.

- Používanie predpísaných ochranných pracovných pomôcok a dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc v oblasti BOZP, t.j. dbá o bezpečnosť svoju a svojich kolegov, o svoje zdravie a o bezpečnosť a zdravie iných osôb, ktorých sa bezprostredne dotýka jeho konanie.

- Dodržiavanie platných predpisov v oblasti požiarnej ochrany.

Vykonáva:

- Fyzické kontroly technológie v zmysle plánu kontrolnej činnosti, štartov, prevádzky a odstavenia technológie, ako aj kontrolu funkcie technológie prostredníctvom riadiacich systémov KS.

- Činnosti hlavného operátora KS v prípade jeho neprítomnosti.

- Monitoring technologických zariadení KS prostredníctvom RS.

- Manipulácie na hlavnej a pomocnej technológii KS. Identifikáciu porúch a ich prípadné odstránenie.

- Prvotný (okamžitý) prevádzkový zásah pri mimoriadnej udalosti podľa Havarijného plánu.

- Kontrolu ovzdušia pri prácach v priestoroch s možnosťou výskytu ZP.

- Kontrolu správnosti a kompletnosti zaistenia a odistenia technologického

zariadenia KS.

- Evidenciu pracovných príkazov.

- Pripomienkovanie technologických postupov a pracovných dokumentov týkajúcich sa prevádzky a údržby KS.

Koordinuje:

- Všetky zaistenia pracovísk.

- Všetky kontrolné činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami technológie KS.

Vypracováva:

- Záznamy o prevádzkovej činnosti do denníka technika zmeny v IS Webgas (denný záznam prevádzky KS).

Zamestnanecké výhody, benefity

​• Balík benefitov z Kolektívnej zmluvy:
​- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
​- príspevok na letnú dovolenku, vianočný príspevok, príspevok na rekreáciu až do výšky 1.060 € / rok
​- sociálna výpomoc do výšky 340 €
​- ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti vo výške 90 % zo základnej mzdy
​- príspevok pri narodení dieťaťa v hodnote 200 €
​- odmeny pri pracovných jubileách až do výšky 640 €
​- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie až do výšky 80 €
​- stravovacie poukážky v hodnote 7,80 EUR (príspevok je 55% z tejto hodnoty) + príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,60 eur na každú stravovaciu poukážku
​- firemné akcie pre zamestnancov​

- zázemie stabilnej a perspektívnej spoločnosti
- práca v príjemnom pracovnom kolektíve
- balík firemných benefitov
- možnosť osobného rozvoja a profesijného rastu

Informácie o výberovom konaní

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:
a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka č.: 3480/B;
b) zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy [email protected] alebo telefonicky na čísle +421 (2) 6250 7111;
c) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
d) osobné údaje nebudú poskytnuté inému príjemcovi;
e) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely;
f) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
g) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní;
h) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected].

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické a strojnícke zameranie

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Začiatočník (A2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

1

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Schopný samostatnej práce
• Zodpovedný
• Iniciatívny
• Kooperatívny
• Analytické myslenie

Výhodou sú nasledovné oprávnenia a spôsobilosti:
- odborná spôsobilosť na činnosť obsluhy na VTZ plynovom v zmysle §17 vyhlášky č.508/2009 Z.z.
- oprávnenie na obsluhu detekčných prístrojov na meranie koncentrácie zemného plynu.

Vítaná je znalosť strojných zariadení (turbíny, letecké motory, kompresory) a MaR zariadení a elektroniky.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť EUSTREAM je moderná spoločnosť s dlhodobou tradíciou a rozsiahlymi skúsenosťami v preprave zemného plynu. Základným poslaním spoločnosti EUSTREAM je preprava zemného plynu na Slovensko a cez jeho územie na európske trhy. Od roku 1972 prepravila spoločnosť EUSTREAM cez územie Slovenska takmer 2,5 bilióna metrov kubických zemného plynu, čím úspešne pokračuje v 50-ročnej tradícii medzinárodnej prepravy zemného plynu na Slovensku.

EUSTREAM je prevádzkovateľom vysokotlakovej prepravnej siete v Slovenskej republike. Prepravné kapacity siete využívajú významné energetické spoločnosti z členských aj nečlenských krajín Európskej únie. Prístup do siete je umožnený všetkým partnerom transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade s európskou a slovenskou plynárenskou legislatívou.

EUSTREAM ponúka svojim zamestnancom medzinárodné prostredie silnej a stabilnej spoločnosti s jedinečnou pozíciou na európskom trhu. Zamestnancom, ktorí sú hnacím motorom úspechu spoločnosti EUSTREAM, sa snažíme vytvoriť podnetné pracovisko, ktoré nabíja pozitívnou energiou. Pre spoločnosť EUSTREAM sú dôležití zaangažovaní, zodpovední a produktívni odborníci, ktorí vedia obohatiť projekty a tímy pridanou hodnotou. Preto sa spoločnosť EUSTREAM venuje aj ďalšiemu profesionálnemu rozvoju a zdokonaľovaniu zručností svojich zamestnancov.

Viac informácii nájdete na www.eustream.sk.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov
ID: 3819099  Dátum zverejnenia: 26.3.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac