Technik - geodet

eustream, a.s.

Miesto práce
Vihorlatská 8, Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vykonáva:
• Geodetické merania podľa potreby pre eustream (hlavne zamerania výkopov po opravách, porealizačné zamerania stavieb a podobne).
• Vyjadrenia k projektom tretích organizácií v zmysle stavebného a energetického zákona.
• Evidenciu vyjadrení do systému ASSR.
• Vkladanie vykonaných geodetických meraní do GIS eustream.
Zodpovedá za:
• Za výkon geodetických meraní v zmysle záväzných noriem.
• Za správnosť vyjadrení k projektom tretích strán.
• Evidenciu vyjadrení v systéme ASSR.
• Používanie predpísaných ochranných pracovných pomôcok a dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc v oblasti BOZP, t.j. dbá o bezpečnosť svoju a svojich kolegov, o svoje zdravie a o bezpečnosť a zdravie iných osôb, ktorých sa bezprostredne dotýka jeho konanie.
• Dodržiavanie platných predpisov v oblasti požiarnej ochrany.
• Osobnú identifikačnú čipovú kartu a zverené pracovné prostriedky, pomôcky a prevzatý materiál zo skladu.
• Hmotne za zverenú kartu PHM k motorovému vozidlu.
Koordinuje:
• Vyjadrenia odborných OJ k projektom tretích organizácií (prevádzka prepravnej siete, protikorózna ochrana, prevádzka dátového kábla...atď.).
Vypracováva / predkladá:
• Stanoviská k projektom tretích organizácií v zmysle stavebného a energetického zákona.
• Geodetickú dokumentáciu k vykonaným geodetickým meraniam.
• Postupy a geodetické smernice pre riadenie a výkon geodetických prác (záväzné aj pre dodávateľské organizácie).
• Návrhy na opatrenia na základe zistených nedostatkov z diagnostických meraní nadriadenému.
• Vypracované vyjadrenie k projektom tretích organizácií príslušným vedúcim pracovníkom na schválenie.
• Pravidelné hlásenia nadriadeným o plnení zverených úloh.
Pripomienkuje:
• Projekty tretích organizácií zasahujúcich do ochranného alebo bezpečnostného pásma prepravnej sústavy.
• Geodetickú dokumentáciu dodanú dodávateľsky (investičné a nákladové projekty).
Spolupracuje:
• So svojim nadriadeným, ostatnými pracovníkmi OJ a ostatnými odbornými OJ spoločnosti a dodávateľskými organizáciami s cieľom vykonania plánovaných činností a dodržania kvality, termínov a plánu nákladov

Zamestnanecké výhody, benefity

zázemie stabilnej a perspektívnej spoločnosti
práca v príjemnom pracovnom kolektíve
balík firemných benefitov
možnosť osobného rozvoja a profesného rastu

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás pracovná ponuka zaujala, pošlite nám svoj životopis v slovenskom jazyku prostredníctvom portálu www.profesia.sk najneskôr do 04.12.2016.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

geodézia, kartografia

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- autorizovaný geodet a kartograf v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. § 6 písmeno a) – e) - kandidáti spĺňajúci túto podmienku, budú vo výberovom konaní zvýhodnení
- MS Word, Excel, MS Outlook – bežný užívateľ,
- Bentley Microstation alebo Auto CAD – minimálne základné zručnosti
- GIS (Geomedia, ArcInfo) - minimálne základné zručnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť EUSTREAM je moderná spoločnosť s dlhodobou tradíciou a rozsiahlymi skúsenosťami v preprave zemného plynu. Základným poslaním spoločnosti EUSTREAM je preprava zemného plynu na Slovensko a cez jeho územie na európske trhy. Od roku 1972 prepravila spoločnosť EUSTREAM cez územie Slovenska takmer 2,5 bilióna metrov kubických zemného plynu, čím úspešne pokračuje v 45-ročnej tradícii medzinárodnej prepravy zemného plynu na Slovensku.

EUSTREAM je prevádzkovateľom vysokotlakovej prepravnej siete v Slovenskej republike. Prepravné kapacity siete využívajú významné energetické spoločnosti z členských aj nečlenských krajín Európskej únie. Prístup do siete je umožnený všetkým partnerom transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade s európskou a slovenskou plynárenskou legislatívou.

EUSTREAM ponúka svojim zamestnancom medzinárodné prostredie silnej a stabilnej spoločnosti s jedinečnou pozíciou na európskom trhu. Zamestnancom, ktorí sú hnacím motorom úspechu spoločnosti EUSTREAM, sa snažíme vytvoriť podnetné pracovisko, ktoré nabíja pozitívnou energiou. Pre spoločnosť EUSTREAM sú dôležití zaangažovaní, zodpovední a produktívni odborníci, ktorí vedia obohatiť projekty a tímy pridanou hodnotou. Preto sa spoločnosť EUSTREAM venuje aj ďalšiemu profesionálnemu rozvoju a zdokonaľovaniu zručností svojich zamestnancov.

Viac informácii nájdete na www.eustream.sk.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

eustream, a.s.
Votrubova 11/A
821 09 Bratislava
http://www.eustream.sk/
ID: 2405536   Dátum zverejnenia: 4.11.2016