Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchod s elektronickou zabezpečovacou a monitorovacou technikou.