Charakteristika spoločnosti

Zdravotnícke zariadenie Eurorehab poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odboroch FBLR, ortopédia a vnútorné choroby od roku 1996. V súčasnosti má v Bratislave sedem prevádzok zameraných hlavne na rehabilitačnú starostlivosť.