Charakteristika spoločnosti

práca na stavbách pre nemecké železnice