Charakteristika spoločnosti

Európska migračná agentúra (EMA) je mimovládna organizácia so sídlom v Bratislave. Poslaním EMA je podporovať, pripravovať a realizovať inovatívne a komplexné migračné politiky a projektové aktivity na národnej a medzinárodnej úrovni v oblastiach medzinárodnej migrácie vrátane študentshej a pracovnej migrácie, mobility pracovnej sily a rozvojovej pomoci. EMA úzko spolupracuje so všetkými relevantnými aktérmi vrátane mimovládnych organizácií, štátnych inštitúcií, medzinárodných organizácií, združení zamestnávateľov, odborových zväzov, samosprávy a občianskej spoločnosti v Slovenskej republike a v zahraničí.

Ponuky práce: Európska migračná agentúra (EMA)

1 - 1 z 1