Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť European Trans Energy GmbH patri k vedúcim spoločnostiam v oblasti budovania energetickej infraštruktúry v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Viac ako 90 rokov patríme k spoľahlivým a inovatívnym partnerom pre našich zákaznákov. Ponúkame systémové riešenia a špičkové technológie v oblasti trakčných a vysokonapäťových vedení, ktoré vieme prispôsobiť potrebám zákazníka.