Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná cestná nákladná doprava.