Charakteristika spoločnosti

Renomovaná nemecká elektromontážna firma.