Charakteristika spoločnosti

Výroba zlievárenských odliatkov