Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje služby prenájmu vozidiel, prepravné služby