Charakteristika spoločnosti

EUROCAM - Transport & Logistics je spoločnosť, ktorá si počas pôsobenia na domácom a medzinárodnom dopravnom trhu vybudovala stabilnú sieť partnerských firiem, špedícií, dopravných spoločností a svoju činnosť neustále rozširuje.
Disponuje vlastným vozovým parkom.

Ponuky práce: EUROCAM - Transport & Logistics, s.r.o.

1 - 1 z 1