Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchodný predaj detského tovaru