Charakteristika spoločnosti

EURO RN SK s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá prevádzkovaním zariadení starostlivosti o ľudské telo.