Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť pôsobí v elektrotechnickom priemysle.