Charakteristika spoločnosti

EURO-CLEAR LTD. je odborná spoločnosť na Európskom trhu. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je výroba zariadení na úpravu vody, distribúcia hlavných jednotiek a súčiastok. Naše portfólio produktov sme vytvorili podľa našich dlhoročných skúseností v oblasti úpravy vody, vzhľadom na potreby v priemysle a domácnostiach.

Zobraziť celú charakteristiku
Naše rozsiahle skladové zásoby nám umožňujú aby sme rýchle a flexibilne vyhoveli potrebám odborných partnerov v oblasti úpravy vody.
Vedľa profesionálneho predaja kladieme veľký dôraz na spoľahlivú technickú podporu resp. na popredajné služby.
Euro-Clear v oblasti úpravy vody je viac ako odborný predajca. Naša spoločnosť je jedinečná medzi Európskymi obchodníkmi tým, že kladieme dôraz na technickú podporu našich partnerov.

Oddelenie projektov v našej firme je k dispozícii partnerom s nasledovnými službami pri investícii priemyselnej úprave vody:
- predbežná technická podpora
- príprava projektovej dokumentácie a výkresov
- získavanie povolení od Vodoprávneho úradu
- kompletná realizácia projektov na úpravu vody

Skryť celú charakteristiku