Charakteristika spoločnosti

Eunica Media je dynamicky sa rozvíjajúca reklamná a mediálna agentúra, ktorá poskytuje komplexné služby na najvyššej úrovni prostredníctvom profesionálneho tímu pracovníkov. Náš tím sa neustále rozvíja, vzdeláva a napreduje s cieľom dosiahnuť jediné – byť vo svojej oblasti tým najlepším a zároveň odlišujúcim sa od konkurencie. Klientom ponúkame možnosť zviditeľniť sa na vhodne vybraných reklamných a mediálnych nosičoch.