Riaditeľ „Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s odpadom“

EU COMMISSION

Miesto práce
Ispra, Varese, Taliansko
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ „Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s odpadom“

Európska komisia – Spoločné výskumné centrum
Ispra (Taliansko)
(úradník – platová trieda AD 14)
COM/2021/10400

Riaditeľ bude viesť nové riaditeľstvo zodpovedné za vykonávanie programu vyraďovania z prevádzky a nakladania s jadrovým odpadom Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie. Riaditeľ bude pôsobiť v Ispre (Taliansko) a bude úzko spolupracovať s tromi ďalšími jadrovými areálmi JRC: Geel (Belgicko), Petten (Holandsko) a Karlsruhe (Nemecko). Cieľom programu je buď transformovať 4 jadrové areály na nejadrové účely, alebo v prípade vzájomnej dohody preskúmať prevod požadovaných záväzkov súvisiacich s vyraďovaním z prevádzky, nakladaním s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom na hostiteľské členské štáty.

Vaše úlohy:

• riadiť zdroje na dosiahnutie cieľov riaditeľstva efektívnym, účinným a hospodárnym spôsobom,
• zabezpečiť súlad s príslušnými právnymi záväzkami, uplatniteľnými bezpečnostnými a licenčnými normami hostiteľských krajín,
• vykonávať účinné hodnotenie a vykazovať svoje činnosti.

Vaše zručnosti:

• odborná prax v oblasti technického riadenia a riadenia projektov na vysokej úrovni vrátane dohľadu nad internými odborníkmi a externými poskytovateľmi služieb,
• dôkladné znalosti a skúsenosti s jadrovou bezpečnosťou a fyzickou ochranou v súvislosti s činnosťami vyraďovania priemyselných jadrových zariadení z prevádzky,
• vynikajúce komunikačné a vyjednávacie schopnosti.

Komisia uplatňuje politiku rovnakých príležitostí podporujúcu prihlášky, ktoré by mohli prispieť k väčšej rozmanitosti, rodovej rovnosti a celkovej geografickej vyváženosti.

V Úradnom vestníku EÚ C 66 A z 26. 2. 2021 nájdete podrobné oznámenie o voľnom pracovnom mieste, ako aj podmienky účasti a výberové kritériá.

Registrácia uchádzačov: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Dátum uzávierky registrácie je 26. 3. 2021 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Poslaním spoločného výskumného centra ako útvaru Európskej komisie pre vedu a vedomosti je podporovať politiky EÚ počas celého politického cyklu formou nezávislých dôkazov. JRC sa nachádza v 5 členských štátoch (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Španielsko). Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/jrc.

Jadrový výskum je základným kameňom činností JRC od jeho vzniku a niektoré zariadenia používané na výskum sú odstavené, čo si vyžaduje vyradenie z prevádzky, zatiaľ čo v prípade zariadení, ktoré sa ešte stále používajú, je potrebné pokračovať v nakladaní s odpadom. V rámci EÚ sa čoraz väčší dôraz kladie na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s odpadom, o čom svedčí zriadenie účelového programu financovania vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027.

Adresa spoločnosti

EU COMMISSION
Veľká Británia
ID: 4041261  Dátum zverejnenia: 3.3.2021