Charakteristika spoločnosti

Hlavnou činnosti spoločnosti ETOP International, s.r.o. je montáž kompletných kolies na automatických a poloautomatických staniciach a ich následná distribúcia pre najväčšie spoločnosti a podniky v oblasti výroby prívesov návesov v Európe s využitím systému " Just in Time ".