Production assistant

Estamp Slovakia, spol. s r.o.

Place of work
Továrenská 52, 953 01 Zlaté Moravce, Nitra region
Contract type
full-time
Start date
immediately
Salary offered (gross)
by agreement

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

1. Monitor and evaluate the work of employees
2. Collect the data about production costs and performance from existing electronic evidence system (machine/operators productivity, OEE, quality)
3. Creating and updating reports of production KPIs
4. Responsible for the effective and timely assistance to meet the requirements of the production manager.
5. Responsible for effective 5S

Employee perks, benefits

- Strong support for further education and training through training
- Work in an international company
- Work in a young team

Information about the selection process

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite prosím na uvedený E-mail alebo poštou na adresu spoločnosti Váš životopis v slovenskom a v anglickom jazyku. Do predmetu správy uveďte názov pozície "Production assistant." Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Zaslaním žiadosti o prijatie dávate súhlas spoločnosti Estamp Slovakia s.r.o. na spracovanie osobných dát na neurčitú dobu pre účely databázy uchádzačov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným spôsobom.Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu životopisu. Bez priloženia doleuvedeného súhlasu, nemôžeme žiaľ Váš životopis zaradiť do výberového konania.

Zaslaním životopisu poskytujem prevádzkovateľovi – spoločnosti Estamp Slovakia, s.r.o. súhlas podľa § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. so spracovávaním svojich osobných údajov, ktoré boli získané na účel výberového konania na pozíciu Production assistant, a to v mnou zaslanom rozsahu podľa môjho uváženia. Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje aj na účel opakovaného oslovenia s pracovnou ponukou v spoločnosti Estamp Slovakia, s.r.o. a to na dobu do 31.12.2017. Po uplynutí lehoty uvedenej vyššie sa spoločnosť Estamp Slovakia, s.r.o. zaväzuje zlikvidovať osobné údaje dotknutej osoby.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Follow-up/Higher Professional Education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Computer skills - user

Microsoft Excel - advanced
Microsoft Outlook - advanced
Microsoft PowerPoint - advanced
Microsoft Word - advanced
SAP - advanced

Driving licence

B

The position is suitable for a fresh graduate

Yes

Personality requirements and skills

- analytical, logical and technical thinking
- communication skills,
- responsible approach to work,
- good organizational skills.

Advertiser

Brief description of the company

Company with main focus on production of car parts.

Number of employees

150-199 employees

Company address

Estamp Slovakia
Továrenská 52
953 01 Zlaté Moravce
http://www.estamp.es
ID: 2797112   Dátum zverejnenia: 3.11.2016