Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zameraná na poskytovanie úveru a leasingu na kúpu motorových vozidiel. Člen finančnej skupiny KB Group.