Zlepšujeme životy.
Každý deň.

Benefity

13. a 14. plat

Ročný bonus podľa splnených cieľov firmy

Finančný bonus za dochádzku

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie

Odmeny pri životných a pracovných jubileách

Jazykové kurzy

Možnosti vzdelávania a osobného rastu

Nákup firemných produktov za zvýhodnené ceny

Príspevok na športové a kultúrne aktivity

Flexibilná pracovná doba aj home office