Charakteristika spoločnosti

Sme rýchlo rastúca zberová spoločnosť s najväčším pokrytím poskytovaných služieb na Slovensku.
Zabezpečujeme zber a likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov ako sú: potraviny po záruke, kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky.
Naším cieľom je mať prosperujúcu a rastúcu firmu, s dobrou budúcnosťou.

Ponuky práce: ESPIK Group s.r.o.

1 - 2 z 2