Spoločnosť je jednotkou na trhu ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti odpadového hospodárstva: zhromažďovanie, preprava, úprava, separácia odpadov, zneškodňovanie odpadov a súvisiace činnosti v odpadovom hospodárstve.


Ponuky spoločnosti e-mailom