Charakteristika spoločnosti

ESOX-PLAST s.r.o. je úspešná slovenská rodinná výrobná spoločnosť, ktorá sa zaoberá návrhom a výrobou nástrojov a venuje sa sériovej výrobe technických plastových výliskov pre automobilový a elektrotechnický priemysel.
http://www.esox-plast.sk/sk