Charakteristika spoločnosti

Eslovaquia Global Torne je dcerskou spolocnostou spanielskej spolocnosti, ktora posobi na trhu viac ako 12 rokov a ma bohate skusenosti v spanielskej gastronomii.