ZAMESTNANECKÉ VÝHODY

Bezodná káva a nápoje
Účasť na workshopoch, konferenciách a veľtrhoch
Plne hradíme stravné lístky vo výške 5 Eur/deň
Systém zliav pre zamestnancov
Firemné akcie
Vernostný program
Široké možnosti profesijného vzdelávania - školenia a semináre
Príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia
Poskytujeme príspevok na dopravu
Príspevok pri uzavretí manželstva a narodení dieťaťa
Homeoffice a sick days
Členstvo vo fitnescentre