Čo ponúkame
  • Jazykové vzdelávanie
  • Široké možnosti profesijného vzdelávania - školenia a semináre
  • Účasť na workshopoch, konferenciách a veľtrhoch
  • Príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia
  • Príspevok pri uzavretí manželstva a narodení dieťaťa
  • Systém zliav pre zamestnancov
  • Plne hradíme stravné lístky vo výške 5 Eur/deň
  • Poskytujeme príspevok na dopravu
V ESETe dbáme o to, aby sa naši zamestnanci cítili na pracovisku dobre, a mali vytvorené čo najlepšie podmienky. Preto sme vytvorili bohatý program výhod, ktorý má za cieľ podporiť spokojnosť a motiváciu každého zamestnanca.

Ponúkame štandardné zamestnanecké výhody zamerané na vzdelávanie a osobný rozvoj, ale snažíme sa brať ohľad aj na súkromný život - ako jeden z mála zamestnávateľov prispievame pri významných životných udalostiach, ako je uzavretie manželstva alebo narodenie dieťaťa. Medzi našimi zamestnancami majú dobrú povesť teambuildingové akcie - usporadúvame vianočný večierok so štedrým programom, a obrovský úspech máva každoročná Žranica – ktorej názov hovorí sám za seba.

Ponuky spoločnosti e-mailom