Charakteristika spoločnosti

ESCAD patri k 100 najinovatívnejším firmám v Nemecku, ktorá v súčasnosti zamestnáva na celom svete už viac ako 450 ľudí. Pre našu dcérsku spoločnosť v Martine hľadáme kreatívnych absolventov ako aj strojárov so skúsenosťami, ktorí majú záujem pracovať v oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu (so zameraním na výrobné zariadenia).
Podrobnejšie informácie o spoločnosti Vám poskytneme na vyžiadanie.
Veríme, že si nájdete svoje miesto v našom tíme!