Charakteristika spoločnosti

ERUDIO, s.r.o. je inovatívna poradenská firma so sídlom v Prievidzi. Od roku 2003 poskytujeme našim klientom poradenské, vzdelávacie a podporné služby s dôrazom na projektové riadenie a evaluácie projektov. Pracujeme predovšetkým pre medzinárodné organizácie, najmä pre Európsku úniu. Realizovali sme množstvo projektov aj mimo Európy, napríklad v krajinách strednej Ázie. V rámci Slovenska patria medzi našich zákazníkov štátne inštitúcie, samospráva, podnikateľské subjekty aj neziskové organizácie.