Senior účtovník na finančnom oddelení

Miesto práce
Žižkova 9, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Čo budeš robiť

Finančné oddelenie EY
Našim poslaním je komplexne spracovávať všetky účtovné doklady týkajúce sa EY entít so sídlom na Slovensku. Pracujeme s účtovným systémom vyvinutým priamo pre potreby EY, s ktorého funkcionalitou ťa radi oboznámime. Podieľame sa na zdokonaľovaní interných procesov, kde sú všetky nápady vítané.

Tvoja príležitosť
Ako Senior účtovník sa staneš členom tímu odborníkov, kde budeš od samého začiatku hrať kľúčovú úlohu a pracovať na živých projektoch s takou podporou, akú potrebuješ na to, aby si sa stal/a ešte lepším odborníkom.

Čo budeš robiť
 • Zastrešíš oblasť DPH pre všetky naše entity (od kontroly daňových dokladov cez prípravu mesačných daňových priznaní , kontrolných výkazov, kvartálnych súhrnných výkazov až po podanie žiadostí o vrátenie zahraničnej DPH)
 • V prípade potreby budeš podávať všeobecné podania
 • Zaúčtovanie miezd našich zamestnancov na mesačnej báze
 • oblasť evidencie majetku (od zaradenia majetku do príslušných účtovných skupín, cez kontrolu výpočtu odpisov až po prípravu odpisového plánu)
 • Príprava výkazov našich entít a poznámok na kontrolu finančnej manažérky
 • Analýzy a správy podľa požiadaviek vedenia spoločnosti
 • Budeš zodpovedná/zodpovedný za mesačnú kontrolu pridelených účtov
 • Budeš nápomocná/nápomocný finančnej manažérke pri ročnej závierke a pri príprave podkladov pre daňové priznania a audit
 • každodenné pracovné aktivity týkajúce sa tvojej časti účtovníctva

Čo požadujeme

Zručnosti a predpoklady na úspech
 • veľmi dobré komunikačné schopnosti (ústne a písomné) a sebavedomé vystupovanie
 • iniciatívnosť, entuziazmus, pripravenosť tvrdo pracovať
 • schopnosť pracovať v tíme
 • záväzok k profesionalite

Čo požadujeme
 • minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
 • pracovnú prax minimálne 3 roky
 • počítačové znalosti (MS Office, pokročilú znalosť MS Excel)
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2 je nevyhnutnosťou

V ideálnom prípade máš aj
 • skúsenosti s účtovným programom MS NAV (Majetok) a IFRS reportingom

Čo ponúkame

Čo ti ponúkame
Ponúkame ti širokú škálu výhod a podporu na tvojej kariérnej ceste:
 • príležitosti, zdroje a postupy poprednej medzinárodnej spoločnosti
 • zaujímavú prácu s možnosťou pracovať na prebiehajúcich projektoch ihneď po nástupe
 • podnetné prostredie plné ambicióznych ľudí ochotných zdieľať vedomosti a skúsenosti
 • potrebnú technickú podporu
 • nadštandardnú kompenzáciu, vrátane bonusov
 • priebežné školenia a odborné kurzy na lokálnej a medzinárodnej úrovni
 • transparentný kariérny rast
 • sofistikovaný systém riadenia výkonnosti a kariérneho rastu s cieľom zabezpečiť sústavný profesijný rast

Ak si myslíš, že spĺňaš vyššie uvedené kritéria napíš na [email protected]. Vybraní kandidáti budú pozvaní na testovanie a osobný pohovor.


Mám záujem
ID: 3235661   Dátum zverejnenia: 23.11.2017