Stáž na oddelení auditu

Miesto práce
Žižkova 9, Bratislava
Druh pracovného pomeru
internship, stáž
Termín nástupu
31.08.2018

Čo budeš robiť

Naše audítorské služby plne rešpektujú konkrétne špecifiká a potreby klientov. Čo sa nemení, je vysoká kvalita nášho auditu, ktorý posilňuje dôveru všetkých používateľov účtovnej závierky v zverejňované informácie, či už ide o akcionárov, veriteľov, potenciálnych investorov, regulačné orgány alebo o širokú verejnosť.

Ako stážista na oddelení auditu sa staneš členom mladého tímu odborníkov, ktorí sa špecializujú na dané odvetvie ekonomiky, používajú osvedčenú globálnu metodiku a najmodernejšie auditné nástroje a postupy, a vďaka tomu sú schopní s úspechom vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy.

ČO BUDEŠ ROBIŤ

 • Podieľať sa na realizácii predbežnej a záverečnej fázy auditu vrátane posúdenia efektívnosti kontrolného prostredia auditovaného subjektu a nadobudneš schopnosť uplatniť rôzne substantívne postupy metodiky auditu
 • Podieľať sa na realizácii slovenských štatutárnych auditov
 • Poskytovať poradenstvo týkajúce sa požiadaviek v oblasti finančného výkazníctva
 • Podieľať sa na realizácii auditov účtovných závierok pripravených v súlade s IFRS a US GAAP

ČO HĽADÁME

Hľadáme študentov posledných ročníkov alebo čerstvých absolventov, ktorí sa zaujímajú o svet auditu a chcú z tejto oblasti získať skúsenosti a následne prispievať so svojimi názormi a otázkami k tímovej práci.

Čo požadujeme

ZRUČNOSTI A PREDPOKLADY NA ÚSPECH

 • Veľmi dobré komunikačné schopnosti (ústne a písomné)
 • Iniciatívnosť, entuziazmus, pripravenosť tvrdo pracovať
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Záväzok k profesionalite

ČO POŽADUJEME

 • Denný študent 3., 4. alebo 5. ročníka vysokej školy ekonomického alebo technického zamerania
 • Počítačové znalosti (MS Office, pokročilú
znalosť MS Excel)
 • Plynulá znalosť anglického a slovenského jazyka je nevyhnutnosťou, znalosť nemeckého jazyka je výhodou

V IDEÁLNOM PRÍPADE MÁŠ AJ

 • Skúsenosti v zahraničí, napr. absolvovanie medzinárodnej stáže, a pracovná prax sú výhodou
 • Špecifickú znalosť nejakého odvetvia

Čo ponúkame

ČO TI PONÚKAME

 • Možnosť získania práce na plný pracovný úväzok po absolvovaní stáže
 • Zaujímavú prácu na prebiehajúcich klientskych projektoch
 • Príležitosti, zdroje a štandardy poprednej celosvetovej spoločnosti
 • Podnetné prostredie plné ambicióznych, rovnako zmýšľajúcich ľudí
 • Nadštandardné finančné odmeny vrátane bonusov a vysokokvalitnú technickú
podporu
 • Priebežné školenia a odborné kurzy na lokálnej a medzinárodnej úrovni
 • Jasné možnosti kariérneho rastu s mnohými výzvami
 • Sofistikovaný systém riadenia výkonnosti a kariérneho rastu s cieľom zabezpečiť
sústavný profesijný rast
 • Príležitosť pracovať v jednej z našich kancelárií v zahraničí (po niekoľkých prvých
rokoch)

Ak si myslíš, že spĺňaš vyššie uvedené kritéria napíš na [email protected]. Vybraní kandidáti budú pozvaní na testovanie a osobný pohovor.


Mám záujem
ID: 3214112   Dátum zverejnenia: 26.3.2018