Charakteristika spoločnosti

zahraničná spoločnosť podnikajúca v oblasti telekomunikácií