Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie reštauračného zariadenia.