Charakteristika spoločnosti

Súkromná zubná ambulancia so zameraním na estetickú stomatológiu