Charakteristika spoločnosti

Zahraničná spoločnosť pôsobiaca v oblasti poľnohospodárstva