Changing finances
for the better.

O nás:

Sme nadnárodná finančná inštitúcia zaoberajúca sa inkasom pohľadávok a člen skupiny EOS Group, založenej v roku 1974, ktorá má pobočky po celom svete vrátane Európy, Kanady alebo Spojených štátov. Okrem toho sme členom skupiny Otto Group, ktorá nám zabezpečuje stabilitu, rast a profesionálnu komunikáciu na medzinárodnej úrovni.

Sme poháňaní technológiami a kreativitou, ktoré nám pomáhajú udržať sa na špičke trhu vo svojom odbore. Vytvárame riešenia, ktoré prinášajú cash flow, čím zabezpečujú prirodzený tok financií a zdravú ekonomiku, kde dlžníka vidíme ako partnera, ktorému pomôžeme dostať sa z nepriaznivej životnej situácie.

Kvalitný servis a ľudský, ale profesionálny, prístup sú súčasťou nášho firemného DNA a neoddeliteľnou zložkou našej firemnej kultúry. Okrem stability a ľudskosti dbáme aj o príjemnú a otvorenú atmosféru vo firme, budovanie medziľudských vzťahov, ale dávame dôraz aj na vzdelávanie, rozvoj, projektový spôsob práce a kariérny rast. Lebo zamestnanci sú naša najväčšia devíza a len spokojní zamestnanci zabezpečia stabilný rast a úspech každej spoločnosti.

Ak rád komunikuješ otvorene, priateľsky a autenticky, u nás je to realita naprieč celou organizačnou štruktúrou. Sme kolektív do 200 ľudí a pracujeme v rodinnej atmosfére s vysokou mierou sebarealizácie. Máme kultúru tykania pri zachovaní profesionálnej komunikácie a vzájomného rešpektu.

Odmeňujeme dobré nápady, aktívny prístup k riešeniu situácií a vedenie projektov, plnenie stanovených cieľov v rámci transparentného hodnotiaceho systému. Úspešný si u nás ak máš otvorenú myseľ, rád pracuješ v dynamickom a meniacom sa prostredí okolo nás.

Vážime si svojich klientov a navrhujeme riešenia ich situácie, zefektívňujeme a zlepšujeme spoločne interné procesy v prospech externého a interného klienta.

Tlkot nášho srdca poháňajú princípy - schopnosť učiť sa a meniť, sme poháňaní kreativitou, zmyslom pre zodpovednosť, rozhodnosť a dôveru.

V práci máme neformálny dress kód. Pracujeme všetci spolu v jednej budove, našim pracovným priestorom je open space, aktívne využívame po zaškolení aj home office. Separujeme odpad a podporujeme ekologický prístup ku svojmu okoliu.

Viac o nás nájdeš tu: https://sk.eos-solutions.com/

© EOS KSI Slovensko, s.r.o.