Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť EOS Innovazioni , a.s. už viac ako 11 rokov úspešne vykonáva činnosť komplexného poradenstva v oblasti získavania finančných prostriedkov z verejných zdrojov pre projekty svojich klientov, najmä v oblasti štrukturálnych fondov, štátnej pomoci a bruselských finančných mechanizmov. Za obdobie celého pôsobenia vypracoval expertný tím spoločnosti viac ako 1 500 projektových analýz, plánov a stratégií, pripravil a následne implementoval viac ako 210 projektov za viac ako 400 miliónov Euro a to hlavne v oblastiach výskumu a vývoja, inovatívnych technológií, odpadového hospodárstva, životného prostredia a zdravotníctva. Medzinárodný tím spoločnosti pôsobí v dvoch krajinách a to na Slovensku a v Chorvátsku.
www.eosinnovazioni.sk

Ponuky práce: EOS Innovazioni, a.s.

1 - 3 z 3