Charakteristika spoločnosti

Našim zákazníkom ponúkame komplexné riešenia v oblasti systémov na monitorovanie kvality ovzdušia (imisie),automatizovaných systémov na monitorovanie emisií, varovných systémov na monitorovanie úniku nebezpečných látok s nasledujúcim vyrozumením obyvateľstva, protipovodňové varovné systémy, meteorologické stanice.
ENVItech, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti životného prostredia od analýzy problému a vypracovania projektu, po dodávku monitorovacieho systému na kľúč, zaškolenie obsluhy a dlhodobý servis monitorovacích systémov.

Zobraziť celú charakteristiku
viac info o spoločnosti : www.envitech.sk

Skryť celú charakteristiku