Štátny fond zriadený zákonom č.587/2004 Z. z. na uskutočňovanie štátnej podpory
starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia.


Ponuky spoločnosti e-mailom