Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ENTER TRANS s.r.o., bola založená v roku 1991. (V apríli 2011 prebehla zmena právnej formy z fyzickej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným ENTER TRANS s.r.o.) Už viac ako 25 rokov poskytujeme služby v oblasti dopravy cisternovými a plachtovými súpravami. Jazdíme iba na vozidlách značky Volvo, ktoré sú udržiavané zmluvne autorizovaným servisom.