Spoločnosť ENTE s.r.o. je dlhodobo pôsobiacou ( 27 rokov ) obchodno – stavebnou spoločnosťou so sídlom aj prevádzkou v Košiciach, ktorá sa zaoberá predajom stavebného materiálu, dodávkou a montážou strešných konštrukcií, dodávkou a montážou krovov, dopravnými službami a pod. Spoločnosť ENTE s.r.o. je zakladajúcim členom Cechu strechárov Slovenska. Spoločnosť ENTE s.r.o. je zakladajúcim členom aliancie stavebnín Slovenska – ASAS a.s.


Ponuky spoločnosti e-mailom