Charakteristika spoločnosti

Dodávateľ elektrickej energie