Charakteristika spoločnosti

Protipožiarne zabezpečenie stavieb.