Charakteristika spoločnosti

Stabilná dynamická firma so zameraním, hlavne, na obnoviteľné zdroje energie. Výroba strojov na výrobu energií na báze spaľovacích motorov, kogenerácia a trigenerácia, decentralizované energetické systému, sofistikované záložné systémy, alternatívne zdroje energie.
www.engul.sk

Ponuky práce: Engul, s.r.o.

1 - 1 z 1