Charakteristika spoločnosti

Stabilná spoločnosť zaoberajúca sa vzdelávaním detí od roku 2008