Charakteristika spoločnosti

Hlavným zameraním našej spoločnosti je výstavba elektrických distribučných vedení či už zemných, alebo vzdušných v napäťových hladinách NN, VN a VVN určených primárne na verejnú distribúciu elektrickej energie, alebo súkromných či areálových distribučných rozvodov, priemyselné silnoprúdové a vysokonapäťové elektromontáže, prevádzka a správa vyhradených technických zariadení, zákazková výroba výkonových rozvádzačov, projekčná, revízna a inžinierska činnosť v oblasti líniových elektroenergetických stavieb a elektrického vybavenie objektov.