Charakteristika spoločnosti

Dynamická spoločnosť - poskytovateľ telekomunikačných služieb